Kroconnect Fortnox - WooCommerce integration

Integrera Fortnox med WooCommerce. Synkronisera orderdata, orderstatus, produktdata eller lagersaldo. Genom att ha en Fortnox och WooCommerce integration är din e-handel direkt kopplad till ditt affärssystem.

Synkronisera orderdata från WooCommerce till Fortnox

Synkronisera orderdata från WooCommerce till Fortnox.

När en kund gör ett köp in din WooCommerce-butik skickas informationen över till Fortnox. Där skapas en ny order, en faktura eller både order och faktura.

Synkronisera orderstatus från Fortnox till WooCommerce

Synkronisera orderstatus från Fortnox till WooCommerce.

Kroconnect gör kontroller mot Fortnox för att se om det finns uppdaterade ordrar. Om det finns färdigställda ordrar i Fortnox överförs denna information till WooCommerce och ordern får då status Färdigbehandlad.

Denna synkronisering gäller även beställningar som avbryts via Fortnox, som då också blir avbrutna i WooCommerce.

Du som användare bestämmer hur täta dessa kontroller ska vara.

Synkronisera lagersaldo från Fortnox till WooCommerce

Synkronisera lagersaldo från Fortnox till WooCommerce.

Du styr ditt lagersaldo via Fortnox och ändringar som görs där förs över till WooCommerce i samband med tidsinställda kontroller via Kroconnect. Ändrat lagersaldo som upptäcks vid kontrollerna uppdateras automatiskt i WooCommerce.

Du som användare bestämmer hur ofta dessa kontroller ska ske.

Synkronisera produktdata mellan WooCommerce och Fortnox

Synkronisera produktdata från WooCommerce till Fortnox, eller omvänt.

Undvik att behöva uppdatera produktdata på mer än ett ställe. Gör en ändring av produkten i det ena systemet, så uppdateras den också i det andra. 

Vid synk av produktdata mellan Fortnox och WooCommerce krävs att produkten existerar i båda systemen.

Från WooCommerce till Fortnox

Varje gång du uppdaterar en befintlig produkt i WooCommerce skickas informationen över till Fortnox. Produktens benämning, pris, vikt, och momsklass är exempel på ändringar.

Från Fortnox till WooCommerce

Kroconnect gör en kontroll om det finns produkter i Fortnox som skiljer sig från de inlagda i WooCommerce. Om kontrollen upptäcker ändrade produkter förs informationen över till WooCommerce där produkterna uppdateras.

Det kan bland annat handla om information som produktens benämning, pris, vikt, och momsklass.

Du som användare bestämmer hur täta tidsintervallerna för dessa kontroller ska vara.

Jag vill veta mer

I dagsläget är onboarding-processen manuell. Vill du komma igång med en integration kan du anmäla ditt intresse via formuläret så återkopplar vi så snart som möjligt.