Kroconnect Fortnox - WooCommerce integration

Integrera Fortnox med WooCommerce. Synkronisera orderdata, orderstatus, produktdata eller lagersaldo. Genom att ha en Fortnox och WooCommerce integration är din e-handel direkt kopplad till ditt affärssystem.

Synkronisera orderdata från WooCommerce till Fortnox

Synkronisera orderdata från WooCommerce till Fortnox

När en kund gör ett köp in din WooCommerce-butik skickas informationen över till Fortnox. Där skapas en ny order, en faktura eller både order och faktura.

Synkronisera orderstatus från Fortnox till WooCommerce

Synkronisera orderstatus från Fortnox till WooCommerce

Kroconnect gör kontroller mot Fortnox för att se om det finns uppdaterade ordrar. Om det finns färdigställda ordrar i Fortnox överförs denna information till WooCommerce och ordern får då status Färdigbehandlad.

Denna synkronisering gäller även beställningar som avbryts via Fortnox, som då också blir avbrutna i WooCommerce.

Du som användare bestämmer hur täta dessa kontroller ska vara.

Synkronisera lagersaldo från Fortnox till WooCommerce

Synkronisera lagersaldo från Fortnox till WooCommerce

Du styr ditt lagersaldo via Fortnox och ändringar som görs där förs över till WooCommerce i samband med tidsinställda kontroller via Kroconnect. Ändrat lagersaldo som upptäcks vid kontrollerna uppdateras automatiskt i WooCommerce.

Du som användare bestämmer hur ofta dessa kontroller ska ske.

Synkronisera produktdata mellan Fortnox och WooCommerce

Synkronisera produktdata från Fortnox till WooCommerce

Kroconnect gör en kontroll om det finns produkter i Fortnox som skiljer sig från de inlagda i WooCommerce. Om kontrollen upptäcker ändrade produkter förs informationen över till WooCommerce där produkterna uppdateras.

Det kan bland annat handla om information som produktens benämning, pris, vikt, och momsklass.

Du som användare bestämmer hur täta tidsintervallerna för dessa kontroller ska vara.

Vid synk av produktdata mellan Fortnox och WooCommerce krävs att produkten existerar i båda systemen.

Jag vill veta mer

I dagsläget är onboarding-processen manuell. Vill du komma igång med en integration kan du anmäla ditt intresse via formuläret så återkopplar vi så snart som möjligt.