Integrationer / Fortnox / Fortnox – WooCommerce

Kroconnect Fortnox - WooCommerce integration

Integrera Fortnox med WooCommerce. Synkronisera orderdata, orderstatus, produktdata eller lagersaldo. Genom att ha en Fortnox och WooCommerce integration är din e-handel direkt kopplad till ditt affärssystem.

Integrera Fortnox med WooCommerce
Synkronisera Fortnox till WooCommerce

Synkronisera orderstatus från Fortnox till WooCommerce

Kroconnect gör kontroller mot Fortnox för att se om det finns uppdaterade ordrar. Om det finns färdigställda ordrar i Fortnox överförs denna information till WooCommerce och ordern får då status Färdigbehandlad.

Denna synkronisering gäller även beställningar som avbryts via Fortnox, som då också blir avbrutna i WooCommerce.

Du som användare bestämmer hur täta dessa kontroller ska vara.

Synkronisera lagersaldo från Fortnox till WooCommerce

Du styr ditt lagersaldo via Fortnox och ändringar som görs där förs över till WooCommerce i samband med tidsinställda kontroller via Kroconnect. Ändrat lagersaldo som upptäcks vid kontrollerna uppdateras automatiskt i WooCommerce.

Du som användare bestämmer hur ofta dessa kontroller ska ske.

Kroconnect har stöd för synkning av lagersaldo med tjänsten Fortnox Lager, med stöd för fler olika lagerplatser.

Synkronisera produktdata från Fortnox till WooCommerce

Kroconnect gör en kontroll om det finns produkter i Fortnox som skiljer sig från de inlagda i WooCommerce. Om kontrollen upptäcker ändrade produkter förs informationen över till WooCommerce där produkterna uppdateras.

Det kan bland annat handla om information som produktens benämning, pris, vikt, och momsklass.

Du som användare bestämmer hur täta tidsintervallerna för dessa kontroller ska vara.

Vid synk av produktdata mellan Fortnox och WooCommerce krävs att produkten existerar i båda systemen.

Synkronisera WooCommerce till Fortnox

Synkronisera orderdata från WooCommerce till Fortnox

När en kund gör ett köp in din WooCommerce-butik skickas informationen över till Fortnox. Där skapas en ny order, en faktura eller både order och faktura.

Räkna ut ditt pris