Nyheter / Nyheter hösten – stöd för One Stop Shop (OSS) Fortnox

Nyheter hösten – stöd för One Stop Shop (OSS) Fortnox

Det har varit tyst från oss under sommaren vad gäller ny funktionalitet i Kroconnect. Arbetet fortsätter dock, både med nya funktioner och onboarding av nya kunder. Här följer en liten sammanfattning av det arbete vi gjort i Kroconnect under perioden juli till september.

Stöd för One Stop Shop (OSS) i Fortnox

Vi har lagt till möjligheten att ange kontoklasser per orderrad som skickas till Fortnox. Det här skapar en bättre kontroll kring din bokföring om du säljer till flera länder och behöver konfigurera One Stop Shop (OSS) i Fortnox.

Förbättrad logik i mapparen

Logiken i mappningen för arbetsflöden har utökats. Det finns nu möjlighet att villkora om en produkt (eller annan entitet) ska uppdateras eller ej i det andra systemet. Ett exempel på det här är att endast uppdatera en produkt i WooCommerce om kryssrutan “Publicera i webshop” är ikryssad på artikelkortet i Specter.

Vi har även lagt till nya funktioner i mapparen som kan användas för hur och vad som skickas över till ett annat system. Möjlighet finns nu att även använda funktioner som fullCountryName, isEuCountry, toMajorUnits, toMinorUnits, toPriceExVat och toPriceIncVat. Vi jobbar för närvarande på vår dokumentation, där detta kommer att förklaras lite närmare.

Fix och förbättringar

  • Förbättrat stöd för att hantera och tvätta vissa specialtecken i produktsynk från Specter, samt till Fortnox. Den här funktionen kan byggas ut i framtiden för att hantera fler tecken.
  • Minskar antalet anrop till VendoPRO för att hämta ut aktuellt lagersaldo på produkter.
  • Förbättrad hantering av hur maskade API-nycklar visas i Kroconnect webapp. Tidigare orsakade nycklar som var kortare än 4 tecken ett fel, vilket gjorde att sidan Workflows inte renderades korrekt.
Nyheter One Stop Shop (OSS) Fortnox

Relaterade inlägg

Senaste inläggen