Nyheter / Nyheter maj – synka enskilda ordrar från WooCommerce

Nyheter maj – synka enskilda ordrar från WooCommerce

Under maj månad har har vi lagt till stöd för att kunna synka enskilda ordrar från WooCommerce till Kroconnect (och vidare till ERP-/ekonomisystemet). Tidigare har logiken utgått från principen ”hämta alla ordrar med status xx från klockslag nn och framåt”.

Ett nytt API-anrop har lagts till för att kunna radera relationen mellan ett artikelnummer och en produkts id. Vi sparar den här relationen i Kroconnect eftersom WooCommerce API inte stöder produktuppdateringar baserat på artikelnummer, utan endast via produkt-ID. Att kunna ta bort det här förhållandet i Kroconnect kan vara användbart när man raderar en befintlig produkt i WooCommerce och sedan skapar upp en ny, men vill använda det gamla artikelnumret.

WooCommerce plugin

Pluginet Kroconnect WooCommerce Connector har också fått sig en uppdatering. Version 1.2.0 utökar WooCommerce rest API med en Kroconnect-sektion för order, order_item_product, produkt och produktvariation. Det här gör att vi kan lägga till skräddarsydd information från WooCommerce när vi skickar över produkt- och orderdata. Ett par filter finns även tillgängliga för det här ändamålet så att utvecklare ska kunna skicka med egen data vid behov. Mer info om hur man går till väga kommer i vår dokumentation efter semesterperioden.

I den nya versionen har vi också lagt till en funktion där man manuellt kan skicka över en order från WooCommerce till Kroconnect (och vidare till ERP-/ekonomisystemet). Det här kan vara användbart om en order nekas av ekonomisystemet och man behöver justera innehållet i ordern och försöka igen.

Nyheter maj - synka enskilda ordrar från WooCommerce

Relaterade inlägg

Senaste inläggen