Kroconnect Vendolink - WooCommerce integration

Integrera Vendolink med WooCommerce. Synkronisera försäljningen i butik och online genom att koppla ditt kassasystem med din webbutik. Genom att ha en Vendolink och WooCommerce integration hanterar du din e-handel tillsammans med resten av din verksamhet.

Synkronisera orderdata mellan WooCommerce och Vendolink

Synkronisera orderdata från WooCommerce till Vendolink.

När en kund gör ett köp in din WooCommerce-butik skickas informationen över till Vendolink. Med ordern från WooCommerce som underlag justeras lagersaldot på de sålda produkterna.

Synkronisera lagersaldo från Vendolink till WooCommerce.

Synkronisera lagersaldo mellan Vendolink och WooCommerce

Du styr ditt lagersaldo via Vendolink. Ändringar som görs där förs över till WooCommerce. Detta sker i samband med tidsinställda kontroller som görs med bestämda intervaller. Ändrat lagersaldo som upptäcks vid kontrollerna uppdateras automatiskt i WooCommerce

Du som användare bestämmer hur ofta dessa kontroller ska ske. Inom de tidsintervaller som tillåts av den plan du har valt.

Synkronisera produktdata mellan WooCommerce och Vendolink

Synkronisera produktdata från WooCommerce till Vendolink, eller omvänt.

Du justerar en produkt på något sätt i det ena systemet, så uppdateras det i det andra.

Vid synkronisering av produktdata mellan Vendolink och WooCommerce krävs att produkten existerar i båda systemen.

Från WooCommerce till Vendolink

Varje gång du uppdaterar en produkt i WooCommerce skickas informationen till Vendolink. Det kan t.ex. handla om produktens benämning, pris, vikt och momsklass.

Från Vendolink till WooCommerce

Kroconnect gör kontroller enligt de tidsintervaller du som användare bestämt. När ändrad produktdata upptäcks förs denna information över till WooCommerce, där produkten uppdateras. Exempel på produktdata är benämning, pris, vikt och momsklass.

Hur täta tidsintervallerna för kontrollerna kan vara bestäms av den plan du valt.

Jag vill veta mer

I dagsläget är onboarding-processen manuell. Vill du komma igång med en integration kan du anmäla ditt intresse via formuläret så återkopplar vi så snart som möjligt.

När du hör av dig via formuläret kommer du även få en inbjudan till vårt nyhetsbrev. Du behöver aktivt bekräfta detta och läggs inte till i någon lista mot din vilja.

Anmäl intresse

Få mer frihet, mer kreativitet och mer framgång med automatiserade lösningar.

Genom att använda kontaktformuläret förser du oss med personuppgifter. Om du är intresserad att veta mer om hur vi hanterar personuppgifter läs mer här.

Notera att du kommer få ett mail där du ombeds bekräfta att du vill få vårt nyhetsbrev. Du behöver aktivt bekräfta detta och läggs inte i någon lista mot din vilja.