Integrationer / Visma.net / Visma.net – WooCommerce

Kroconnect Visma.net - WooCommerce integration

Integrera Visma.net med WooCommerce. Genom att ha en integration mellan ditt affärssystem och din e-handel får du större kontroll.

Med automatiserade arbetsflöden där du kan skicka orderdata från WooCommerce till Visma.net och produktdata, lagersaldo samt orderstatus från Visma.net till WooCommerce undviker du dubbelarbete och sparar tid.

Integrera Visma.net med WooCommerce
Synkronisera Visma.net till WooCommerce

Synkronisera orderstatus från Visma.net till WooCommerce

Kroconnect gör kontroller mot Visma.net för att se om det finns uppdaterade ordrar. Om det finns färdigställda ordrar i Visma.net överförs denna information till WooCommerce och ordern får då status Färdigbehandlad.

Denna synkronisering gäller även beställningar som avbryts via Visma.net, som då också blir avbrutna i WooCommerce.

Du som användare bestämmer hur täta dessa kontroller ska vara.

Synkronisera lagersaldo från Visma.net till WooCommerce

Lagersaldot styr du via Visma.net. De ändringar du görs där skickas till WooCommerce där lagersaldot också uppdateras. På sätt undviker du att antal produkter du har i lager skiljer sig mellan systemen och slipper uppdatera på fler ställen.

Synkronisera produktdata från Visma.net till WooCommerce

Varje gång du uppdaterar en befintlig produkt i Visma.net och denna finns inlagd i din WooCommerce-butik, skickas information som bl.a. benämning, pris och vikt till WooCommerce.

För att synkronisering av produktdata mellan Visma.net och WooCommerce ska fungera krävs att produkten existerar i båda systemen.

Synkronisera orderdata från WooCommerce till Visma.net

När en kund gör ett köp in din WooCommerce-butik skickas informationen över till Visma.net. Där skapas en ny order, en faktura eller både order och faktura.

Räkna ut ditt pris