Integrationer / WooCommerce / WooCommerce integrationer

Kroconnect WooCommerce integration

Med en WooCommerce integration hanterar du enkelt din e-handel tillsammans med resten av din verksamhet.

Integrera WooCommerce med ditt affärssystem eller kassasystem. Skicka data och utför arbetsuppgifter med automatiserade arbetsflöden. Undvik dubbelarbete och få en mer effektiv hantering av din webbutik.

Integrera WooCommerce med din verksamhet
Synkronisera WooCommerce till ditt affärssystem

Integrera WooCommerce med ditt affärssystem

Synkronisera orderdata, orderstatus, produktdata eller lagersaldo mellan WooCommerce och ditt affärssystem. Idag finns möjlighet att skapa integrationer med Specter, Fortnox och Visma.net.

Ordrar som kommer in via din webbutik går över till ditt affärssystem där en ny order skapas. Det kan också röra sig om att det skapas en ny faktura. Eller båda delar. Beroende på ditt affärssystem.
När en beställning levereras eller avbryts i affärssystemet färdigställs eller avbryts de även i WooCommerce.

Du styr ditt lagersaldo i affärssystemet. De ändringar du gör där skickas till WooCommerce där lagersaldot också uppdateras. Antingen automatiskt (Specter och Visma.net) eller genom att Kroconnect hämtar datan vid intervallstyrda kontroller (Fortnox).

Synkronisera produktdata från ditt affärssystem till WooCommerce. När en produkt existerar i båda systemen räcker det att du uppdaterar datan i affärssystemet. Samma information förs då över till WooCommerce där produktdatan uppdateras.

Läs mer om de olika integrationerna:

Kroconnect WooCommerce – Specter integration.
Kroconnect WooCommerce – Fortnox integration.
Kroconnect WooCommerce – Visma.net integration.

Synkronisera WooCommerce till ditt kassasystem

Integrera WooCommerce med ditt kassasystem

Koppla ihop WooCommerce med ditt kassasystem och synkronisera din försäljning online med den i din butik. Idag finns möjligheten att integrera WooCommerce med Vendolink.

Vid köp i din WooCommerce-butik skickas orderdatan över till ditt kassasystem. Där justeras lagersaldot på de berörda produkterna.

Lagersaldot styr du i ditt kassasystem. Via satta intervaller kontrollerar Kroconnect om det skett ändringar i antal. Denna information förs sen över till WooCommerce där antalet produkter i lager justeras.

Synkronisera produktdata mellan WooCommerce och kassasystemet. När du uppdaterar en produkt i WooCommerce förs denna data över till till kassasystem där produkter uppdateras. Du kan även ha en synk åt andra hållet. Då görs kontroller enligt de tidsintervaller du som användare bestämt. Ändrad data som upptäcks överförs till WooCommerce och produkten uppdateras.

Läs mer om de olika integrationerna:

Kroconnect WooCommerce – Vendolink integration.

Synkronisera WooCommerce till dina meddelandetjänster

Integrera WooCommerce med meddelandetjänster

Genom att skapa en integration mellan WooCommerce och en tjänst för meddelande aviseras du om händelser i din webbutik. För tillfället finns integrationer med Slack.

Det kan handla om att det skickas ett meddelande som DM eller i en gemensam kanal när lagersaldot går under en viss nivå. En order som överstiger ett visst ordervärde eller innehåller en viss produkt är också exempel på aviseringar.

Med ett automatiserat arbetsflöde meddelas rätt information i rätt kanaler.

Läs mer om de olika integrationerna:

Kroconnect WooCommerce – Slack integration.

Räkna ut ditt pris