Integrationer / Stripe / Stripe – Fortnox

Kroconnect Stripe - Fortnox integration

Integrera Stripe med Fortnox. Genom att ha en integration mellan Stripe och Fortnox är dina betalningar och utbetalningar kopplade direkt till ditt ekonomisystem.

Integrera Stripe med Fortnox
Synkronisera Stripe till Fortnox

Synkronisera betalningar från Stripe till Fortnox

Betalningar från kunder via Stripe genererar en order i Fortnox. Via en inställning kan du välja om du även vill att detta automatiskt ska genererar en faktura i Fortnox eller inte.

Markera utbetalningar som bokförda

Utbetalningar från Stripe sker i intervaller och när en utbetalning skett så bokförs berörda fakturor som betalda i Fortnox.

Räkna ut ditt pris