Kroconnect integrationer

Skapa automatiserade arbetsflöden och spara tid i det dagliga arbetet.

Slutet av 2023 gick till stor del till att arbeta med det kommande stödet för frakthantering i Kroconnect, där integrationen till TA-systemet Fraktjakt är först ut.

Utöver det lanserades förbättringar och uppdateringar i integrationerna för VendoPRO, Visma.net och Fortnox.

Vi utvecklar för närvarande en Fraktjakt integration för WooCommerce. Boka frakt, ladda ner fraktetiketter och spåra frakt direkt från WooCommerce eller Kroconnect.

De grundläggande funktionerna är på plats och vi håller i skrivande stund på att ytterligare utveckla och förbättra dessa. Vi välkomnar synpunkter och idéer och söker även pilotkunder som vill testa integrationen.

Bättre kontroll kring din bokföring för dig med Fortnox och som säljer till flera länder, där One Stop Shop (OSS) behöver konfigureras i Fortnox.

Logiken i mappningen för arbetsflöden har utökats, där det nu går att villkora och styra ännu mer vad som ska uppdateras eller ej.