Integrationer / Google Sheets

Integrera Google Sheets med resten av din verksamhet

Integrera Google Sheets med din e-handel eller ditt affärssystem och skapa ett enklare PIM-system för bulkuppdateringar. Med produkthantering genom Google Sheets kan du ändra stora mängder produktdata på en och samma gång. Redigera priser, storlekar, färger m.m. i en och samma fil och synkronisera till din webbutik eller ditt affärssystem.

Integrera Google Sheets med resten av din verksamhet

Integrera Google Sheets med

Räkna ut ditt pris