Kroconnect VendoPRO - WooCommerce integration

Integrera VendoPRO från Vendolink med WooCommerce. Synkronisera försäljningen i butik och online genom att koppla ditt kassasystem med din webbutik. Genom att ha en VendoPRO och WooCommerce integration hanterar du din e-handel tillsammans med resten av din verksamhet.

Synkronisera orderdata mellan WooCommerce och VendoPRO

Synkronisera orderdata från WooCommerce till VendoPRO

När en kund gör ett köp in din WooCommerce-butik skickas informationen över till VendoPRO. Med ordern från WooCommerce som underlag justeras lagersaldot på de sålda produkterna.

Synkronisera lagersaldo från VendoPRO till WooCommerce

Synkronisera lagersaldo mellan VendoPRO och WooCommerce

Du styr ditt lagersaldo via VendoPRO. Ändringar som görs där förs över till WooCommerce. Detta sker i samband med tidsinställda kontroller som görs med bestämda intervaller. Ändrat lagersaldo som upptäcks vid kontrollerna uppdateras automatiskt i WooCommerce

Du som användare bestämmer hur ofta dessa kontroller ska ske.

Synkronisera produktdata mellan WooCommerce och VendoPRO

Synkronisera produktdata från WooCommerce till VendoPRO, eller omvänt

Du justerar en produkt på något sätt i det ena systemet, så uppdateras det i det andra.

Vid synkronisering av produktdata mellan Vendolink och WooCommerce krävs att produkten existerar i båda systemen.

Från WooCommerce till VendoPRO

Varje gång du uppdaterar en produkt i WooCommerce skickas informationen till VendoPRO. Det kan t.ex. handla om produktens benämning, pris och momsklass.

Från VendoPRO till WooCommerce

Kroconnect gör kontroller enligt de tidsintervaller du som användare bestämt. När ändrad produktdata upptäcks förs denna information över till WooCommerce, där produkten uppdateras. Exempel på produktdata är benämning, pris och momsklass.

Jag vill veta mer

I dagsläget är onboarding-processen manuell. Vill du komma igång med en integration kan du anmäla ditt intresse via formuläret så återkopplar vi så snart som möjligt.