Integrationer / Google Sheets

Integrera Google Sheets med resten av din verksamhet

Integrera Google Sheets med din e-handel eller ditt affärssystem och skapa ett enklare PIM-system för bulkuppdateringar. Med produkthantering genom Google Sheets kan du ändra stora mängder produktdata på en och samma gång. Redigera priser, storlekar, färger m.m. i en och samma fil och synkronisera till din webbutik eller ditt affärssystem.

Undvik stress och misstag genom att använda Google Sheets integrationen för att, i din egen takt, hantera data på både nya och befintliga produkter. Du uppdaterar alla produkter samtidigt, när alla ändringar är gjorda.

Integrera Google Sheets med resten av din verksamhet

Integrera Google Sheets med

Räkna ut ditt pris