Mathias Krogh

Vad betyder orderhantering i WooCommerce?

Att ett plugin som hanterar betalningar i WooCommerce även innehåller orderhantering kan vid första anblick kännas ganska självklart. Det är klart att det ska gå att hantera beställningar i min webbshop. Eller hur? Nyckeln här är vad som menas med orderhantering. I de plugin som är utvecklade av oss på Krokedil betyder orderhantering att WooCommerce …

Vad betyder orderhantering i WooCommerce? Read More »